Η παρακάτω φόρμα χρησιμοποιεί την εξίσωση Mifflin - St. Jeor https://en.wikipedia.org/wiki/Basal_metabolic_rate
εξίσωση Mifflin-St. Jeor
Συμπληρώστε όλα τα πεδία και πατήστε το κουμπί Υπολογισμός
Εκατοστά (π.χ. 170)
Κιλά (π.χ. 65)
Έτη (π.χ. 35)